amunt

Visites d'escoles

Aprenem i ens divertim

Visites d'escoles
Visites d'escoles

Les visites d'escoles són una oportunitat fantàstica per als nens i nenes d'aprendre sobre la importància de la producció sostenible d'aliments. Amb les mans a la terra, els petits i petites agricultors/es descobreixen com plantar, regar i cuidar les plantes de manera respectuosa amb el medi ambient.

Durant la visita, els alumnes aprenen sobre els beneficis de l'agricultura ecològica. Mitjançant exemples pràctics, els nens i nenes entenen com el cultiu ecològic afavoreix la salut del sòl i la biodiversitat, i com contribueix a preservar el medi ambient.

Finalment, els convidem a tastar els fruits del seu treball i els animem a gaudir d'una alimentació saludable i equilibrada. A través de la nostra experiència en l'hort, els mostrem com els aliments cultivats de manera ecològica tenen un sabor més intens i una qualitat nutricional superior. És una oportunitat única perquè els nens i nenes aprenguin a valorar la importància de triar aliments sans i respectuosos amb el medi ambient per a una vida saludable i sostenible.

Actualment, el Tros de l'Uri serveix verdura i fruita fresca a diversos menjadors escolars, i ens sentim satisfets d'apropar una opció ecològica i saludable a la infància. Tant per l'alimentació com per la consciència que prenen sobre la pagesia i l'estima cap a la terra.

Un viatge a l'hort és una experiència educativa fascinant per als més petits. Aprendre sobre l'agricultura ecològica no només els ajuda a entendre com es cultiven els aliments, sinó que també els convida a reflexionar sobre com les seves eleccions alimentàries poden contribuir al benestar del planeta. Amb la nostra visita a l'hort, plantem llavors de coneixement i consciència ambiental que esperem que creixin i floreixin en cada un d'ells.